Roháček1. Timoteovi3,14

1. Timoteovi 3:14

Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe;


Verš v kontexte

13 Lebo tí, ktorí dob­re vy­konali službu diakona, nadobúdajú si dob­rý stupeň a mnoho smelos­ti vo viere, vo viere v Kris­tu Ježišovi. 14 Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe;

Evanjelický

14 Keď dúfam, že čo­skoro prídem k tebe, píšem ti,

Ekumenický

14 Toto ti píšem, hoci dúfam, že čo­skoro prídem k tebe,

Bible21

14 Toto ti píšu v na­dě­ji, že k to­bě brzy při­jdu.