Roháček1. Tesalonickým2,15

1. Tesalonickým 2:15

ktorí aj Pána Ježiša za­bili aj svojich vlast­ných prorokov aj nás prena­sledujúc vy­hnali a Bohu sa neľúbia a sú protiv­ní všet­kým ľuďom


Verš v kontexte

14 Lebo vy ste sa, bratia, stali na­sledov­ník­mi cir­kví Božích, ktoré sú v Jud­sku v Kris­tu Ježišovi, lebo aj vy ste pre­tr­peli to is­té od svojich vlast­ných súk­meňov­cov ako aj oni od Židov, 15 ktorí aj Pána Ježiša za­bili aj svojich vlast­ných prorokov aj nás prena­sledujúc vy­hnali a Bohu sa neľúbia a sú protiv­ní všet­kým ľuďom 16 a bránia nám hovoriť po­hanom, aby neboli spasení, aby vždyc­ky do­pl­nili svoje hriechy, ale náh­le prišiel na nich hnev Boží ku kon­cu.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorí aj Pána Ježiša za­bili aj svojich vlast­ných prorokov aj nás prena­sledujúc vy­hnali a Bohu sa neľúbia a sú protiv­ní všet­kým ľuďom

Evanjelický

15 ktorí za­bili aj Pána Ježiša a prorokov, aj nás prena­sledovali. Ani Bohu nie sú milí a všet­kým ľuďom sú od­por­ní,

Ekumenický

15 ktorí za­bili aj Pána Ježiša i prorokov a aj nás prena­sledovali. Bohu sa ne­páčia a sú v nepriateľstve so všet­kými ľuďmi.

Bible21

15 Ti za­bi­li Pá­na Ježíše stejně jako pro­roky, nás vy­hna­li, Bohu se ne­líbí a staví se pro­ti všem li­dem,