Roháček1. Petrov5,3

1. Petrov 5:3

ani nie ako panujúci nad dedičs­tvom Pánovým, ale súc prí­kladom stádu.


Verš v kontexte

2 pas­te stádo Božie, ktoré je medzi vami, do­zerajúc nie z prinútenia, ale dob­rovoľne, radi, ani nie pre mrz­ký zisk, ale ochot­ne, 3 ani nie ako panujúci nad dedičs­tvom Pánovým, ale súc prí­kladom stádu. 4 A keď sa ukáže Ar­cipas­tier, od­nesiete si ne­uväd­nuteľnú korunu slávy.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 ani nie ako panujúci nad dedičs­tvom Pánovým, ale súc prí­kladom stádu.

Evanjelický

3 Ani nie, ako by ste panovali nad dedičs­tvom, ale buďte vzorom stádu,

Ekumenický

3 Ani nie ako keby ste panovali nad dedičs­tvom, ale buďte vzorom stádu.

Bible21

3 Ne­panuj­te nad svěřeným stá­dem, ale jdě­te mu příkla­dem,