Roháček1. Petrov3,19

1. Petrov 3:19

(v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,


Verš v kontexte

18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom, 19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, 20 ktorí kedysi ne­pos­lúchali, keď raz vy­čkávala Božia zhovievavosť za dní No­eho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší za­chránených vodou),

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,

Evanjelický

19 v ktorom zo­stúpil a kázal väz­neným duchom,

Ekumenický

19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.

Bible21

19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři –