Roháček1. Petrov3,13

1. Petrov 3:13

A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého?


Verš v kontexte

12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. 13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého? 14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého?

Evanjelický

13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré?

Ekumenický

13 Ktože vám uškodí, ak budete hor­liť za dob­ro?

Bible21

13 Kdo by vám ublížil, když bu­dete hor­livě ko­nat dob­ro?