Evanjelický1. Petrov3,13

1. Petrov 3:13

Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré?


Verš v kontexte

12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. 13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré? 14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého?

Evanjelický

13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré?

Ekumenický

13 Ktože vám uškodí, ak budete hor­liť za dob­ro?

Bible21

13 Kdo by vám ublížil, když bu­dete hor­livě ko­nat dob­ro?