Roháček1. Petrov3,12

1. Petrov 3:12

Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé.


Verš v kontexte

11 a nech sa od­kloní od zlého a činí dob­ré; nech hľadá po­koj a stíha ho. 12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. 13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého?

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo oči Pánove hľadia na spraved­livých, a jeho uši pozorujú na ich pros­bu, ale p­rís­na tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé.

Evanjelický

12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia.

Ekumenický

12 Veď Pánove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši načúvajú ich pros­bám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.

Bible21

12 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“