Roháček1. Kronická16,33

1. Kronická 16:33

Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem!


Verš v kontexte

32 Nech hučiac buráca more i jeho náp­lň! Nech sa veselí pole i všet­ko, čo je na ňom! 33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem!

Evanjelický

33 Nech za­plesajú stromy lesa pred Hos­podinom! Lebo pri­chádza súdiť zem.

Ekumenický

33 Nech za­plesajú stromy lesa pred Hos­podinom, lebo pri­chádza súdiť zem!

Bible21

33 Před Hos­po­di­nem ať zvučí stro­my v lese: „Přichází, aby sou­dil zem!“