Roháček1. Kronická16,34

1. Kronická 16:34

Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky!


Verš v kontexte

33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky! 35 A po­vedz­te: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vy­trh­ni nás z po­hanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätos­ti a chlúbili sa tvojou chválou.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky!

Evanjelický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; veď Jeho milosť tr­vá naveky.

Ekumenický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky.

Bible21

34 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!