Roháček1. Kráľov13,15

1. Kráľov 13:15

A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb.


Verš v kontexte

14 A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu: Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Jud­ska? A on odpovedal: Som. 15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb. 16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te.

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb.

Evanjelický

15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si!

Ekumenický

15 Vy­zval ho: Poď so mnou domov niečo si zajesť.

Bible21

15 „Po­jď ke mně do­mů a najez se,“ ře­kl mu.