Ekumenický1. Kráľov13,15

1. Kráľov 13:15

Vy­zval ho: Poď so mnou domov niečo si zajesť.


Verš v kontexte

14 a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom a spýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Od­povedal: Áno! 15 Vy­zval ho: Poď so mnou domov niečo si zajesť. 16 On na­to: Ne­smiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tom­to mies­te ne­smiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu,

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb.

Evanjelický

15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si!

Ekumenický

15 Vy­zval ho: Poď so mnou domov niečo si zajesť.

Bible21

15 „Po­jď ke mně do­mů a najez se,“ ře­kl mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček