Evanjelický1. Kráľov13,15

1. Kráľov 13:15

Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si!


Verš v kontexte

14 a od­išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Jud­ska? Od­povedal: Ja som. 15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si! 16 On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te.

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Poď so mnou do domu a pojedz chlieb.

Evanjelický

15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si!

Ekumenický

15 Vy­zval ho: Poď so mnou domov niečo si zajesť.

Bible21

15 „Po­jď ke mně do­mů a najez se,“ ře­kl mu.