Roháček1. Korintským7,27

1. Korintským 7:27

Si pri­viazaný k žene? Nehľadaj roz­viazania. Si roz­viazaný, p­ros­tý ženy? Nehľadaj ženy.


Verš v kontexte

26 Naz­dám sa tedy, že je to dob­ré pre terajšie ťažkos­ti, že je dob­ré človekovi, aby bol tak­to. 27 Si pri­viazaný k žene? Nehľadaj roz­viazania. Si roz­viazaný, p­ros­tý ženy? Nehľadaj ženy. 28 Ale keby si sa oženil, ne­zhrešil si. A keby sa pan­na vy­dala, ne­zhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šet­rím.

späť na 1. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Si pri­viazaný k žene? Nehľadaj roz­viazania. Si roz­viazaný, p­ros­tý ženy? Nehľadaj ženy.

Evanjelický

27 Viazaný si k žene? Ne­vyhľadávaj roz­vod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu!

Ekumenický

27 Si viazaný k žene? Ne­vyhľadávaj roz­luku! Si už bez ženy? Nehľadaj ženu!

Bible21

27 Jsi v manžel­ském svaz­ku? Ne­s­naž se o roz­vod. Jsi roz­ve­den? Ne­s­naž se najít ženu.