Roháček1. Korintským7,28

1. Korintským 7:28

Ale keby si sa oženil, ne­zhrešil si. A keby sa pan­na vy­dala, ne­zhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šet­rím.


Verš v kontexte

27 Si pri­viazaný k žene? Nehľadaj roz­viazania. Si roz­viazaný, p­ros­tý ženy? Nehľadaj ženy. 28 Ale keby si sa oženil, ne­zhrešil si. A keby sa pan­na vy­dala, ne­zhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šet­rím. 29 Ale to hovorím, bratia, že čas je krát­ky, aby os­tat­ne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali;

späť na 1. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale keby si sa oženil, ne­zhrešil si. A keby sa pan­na vy­dala, ne­zhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šet­rím.

Evanjelický

28 Ale keby si sa aj oženil, ne­preh­rešíš sa, a keby sa pan­na vy­dala, ne­preh­reší sa; ale takí tr­pieť budú teles­ne, a práve toho by som vás chcel ušet­riť.

Ekumenický

28 Ale keby si sa aj oženil, ne­zhrešil si; a ak by sa pan­na vy­dala, ne­zhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušet­riť.

Bible21

28 I když se ale oženíš ane­bo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných po­tíží.