Roháček1. Korintským14,25

1. Korintským 14:25

a tak budú zjavované taj­nos­ti jeho srd­ca, a tak pad­ne na tvár a bude sa klaňať Bohu vy­znávajúc, že je skutočne Bôh medzi vami.


Verš v kontexte

24 Ale keby všet­ci prorokovali, a vošiel by nie­kto ne­veriaci alebo pros­tý, bude káravo usviedčaný od všet­kých, súdený od všet­kých, 25 a tak budú zjavované taj­nos­ti jeho srd­ca, a tak pad­ne na tvár a bude sa klaňať Bohu vy­znávajúc, že je skutočne Bôh medzi vami. 26 Tak čo tedy robiť, bratia? Keď sa schádzate, každý z vás má žalm, má učenie, má zjavenie, má jazyk, má vý­klad - všet­ko nech je na vzdelanie.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 a tak budú zjavované taj­nos­ti jeho srd­ca, a tak pad­ne na tvár a bude sa klaňať Bohu vy­znávajúc, že je skutočne Bôh medzi vami.

Evanjelický

25 taj­nos­ti srd­ca budú zjavené, a tak, pad­núc na tvár, bude vzývať Boha a vy­znávať: Iste Boh je vo vás!

Ekumenický

25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami!

Bible21

25 Až vy­jde naje­vo, co skrývá v srd­ci, padne na ko­le­na, pokloní se Bohu a vy­zná: „Oprav­du, Bůh je mezi vámi!“