Ekumenický1. Korintským14,25

1. Korintským 14:25

Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami!


Verš v kontexte

24 Keby však všet­ci prorokovali a vstúpil by nie­kto ne­veriaci alebo jed­noduchý človek, všet­ci by ho usvedčovali, všet­ci po­sudzovali. 25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami! 26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválo­spev, učenie, zjavenie, hovorenie jazyk­mi či ich vý­klad; to všet­ko nech je na budovanie.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 a tak budú zjavované taj­nos­ti jeho srd­ca, a tak pad­ne na tvár a bude sa klaňať Bohu vy­znávajúc, že je skutočne Bôh medzi vami.

Evanjelický

25 taj­nos­ti srd­ca budú zjavené, a tak, pad­núc na tvár, bude vzývať Boha a vy­znávať: Iste Boh je vo vás!

Ekumenický

25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami!

Bible21

25 Až vy­jde naje­vo, co skrývá v srd­ci, padne na ko­le­na, pokloní se Bohu a vy­zná: „Oprav­du, Bůh je mezi vámi!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček