Evanjelický1. Korintským14,25

1. Korintským 14:25

taj­nos­ti srd­ca budú zjavené, a tak, pad­núc na tvár, bude vzývať Boha a vy­znávať: Iste Boh je vo vás!


Verš v kontexte

24 Keby však všet­ci prorokovali, a prišiel by ne­veriaci alebo pros­tý, všet­ci ho pre­svedčia, všet­ci ho po­súdia, 25 taj­nos­ti srd­ca budú zjavené, a tak, pad­núc na tvár, bude vzývať Boha a vy­znávať: Iste Boh je vo vás! 26 Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, po­učenie, zjavenie, reč jazyk­mi, (jej) vý­klad - to všet­ko nech vzdeláva.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 a tak budú zjavované taj­nos­ti jeho srd­ca, a tak pad­ne na tvár a bude sa klaňať Bohu vy­znávajúc, že je skutočne Bôh medzi vami.

Evanjelický

25 taj­nos­ti srd­ca budú zjavené, a tak, pad­núc na tvár, bude vzývať Boha a vy­znávať: Iste Boh je vo vás!

Ekumenický

25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami!

Bible21

25 Až vy­jde naje­vo, co skrývá v srd­ci, padne na ko­le­na, pokloní se Bohu a vy­zná: „Oprav­du, Bůh je mezi vámi!“