Roháček1. Jánov4,14

1. Jánov 4:14

A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.


Verš v kontexte

13 Po tom známe, že zo­stávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Ktokoľvek vy­zná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zo­stáva v ňom a on v Bohu.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Evanjelický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa.

Ekumenický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Bible21

14 A my jsme vi­dě­li a svědčí­me, že Otec po­slal Sy­na, Spa­si­te­le svě­ta.