Evanjelický1. Jánov4,14

1. Jánov 4:14

A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa.


Verš v kontexte

13 Podľa toho po­znávame, že zo­stávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zo­stáva Boh a on v Bohu.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Evanjelický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa.

Ekumenický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Bible21

14 A my jsme vi­dě­li a svědčí­me, že Otec po­slal Sy­na, Spa­si­te­le svě­ta.