Bible211. Jan4,14

1. Jan 4:14

A my jsme vi­dě­li a svědčí­me, že Otec po­slal Sy­na, Spa­si­te­le svě­ta.


Verš v kontexte

13 Jak může­me vědět, že zůstává­me v něm a on v nás? Pod­le to­ho, že nám dal díl svého Du­cha. 14 A my jsme vi­dě­li a svědčí­me, že Otec po­slal Sy­na, Spa­si­te­le svě­ta. 15 Kdoko­li vy­znává, že Ježíš je Syn Boží, v tom pře­bývá Bůh a on v Bo­hu.

späť na 1. Jan, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Evanjelický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa.

Ekumenický

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta.

Bible21

14 A my jsme vi­dě­li a svědčí­me, že Otec po­slal Sy­na, Spa­si­te­le svě­ta.

Bible211. Jan4,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček