Roháček1. Jánov4,15

1. Jánov 4:15

Ktokoľvek vy­zná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zo­stáva v ňom a on v Bohu.


Verš v kontexte

14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Ktokoľvek vy­zná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zo­stáva v ňom a on v Bohu. 16 A my sme po­znali a uverili lás­ku, ktorú má Bôh v nás. Bôh je lás­ka, a ten, kto zo­stáva v lás­ke, zo­stáva v Bohu, a Bôh v ňom.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Ktokoľvek vy­zná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zo­stáva v ňom a on v Bohu.

Evanjelický

15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zo­stáva Boh a on v Bohu.

Ekumenický

15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom os­táva Boh a on os­táva v Bohu.

Bible21

15 Kdoko­li vy­znává, že Ježíš je Syn Boží, v tom pře­bývá Bůh a on v Bo­hu.