Roháček1. Jánov4,10

1. Jánov 4:10

V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy.


Verš v kontexte

9 V tom sa zjavila lás­ka Božia v nás, že svoj­ho Syna, jed­norodeného, po­slal Bôh na svet, aby sme žili skr­ze neho. 10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy. 11 Milovaní, ak nás Bôh tak miloval, aj my sme po­vin­ní milovať jeden druhého.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy.

Evanjelický

10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

Ekumenický

10 Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.

Bible21

10 V tom je lás­ka, ne že my jsme mi­lova­li Bo­ha, ale že on mi­loval nás a po­slal svého Syna jako smírnou oběť za naše hří­chy.