Evanjelický1. Jánov4,10

1. Jánov 4:10

V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.


Verš v kontexte

9 V tom sa prejavila Božia lás­ka k nám, že svoj­ho jed­norodeného Syna po­slal Boh na svet, aby sme žili skr­ze Neho. 10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh tak­to za­miloval, aj my sa máme milovať na­vzájom.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy.

Evanjelický

10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

Ekumenický

10 Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.

Bible21

10 V tom je lás­ka, ne že my jsme mi­lova­li Bo­ha, ale že on mi­loval nás a po­slal svého Syna jako smírnou oběť za naše hří­chy.