Roháček1. Jánov4,9

1. Jánov 4:9

V tom sa zjavila lás­ka Božia v nás, že svoj­ho Syna, jed­norodeného, po­slal Bôh na svet, aby sme žili skr­ze neho.


Verš v kontexte

8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Bôh je lás­ka. 9 V tom sa zjavila lás­ka Božia v nás, že svoj­ho Syna, jed­norodeného, po­slal Bôh na svet, aby sme žili skr­ze neho. 10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 V tom sa zjavila lás­ka Božia v nás, že svoj­ho Syna, jed­norodeného, po­slal Bôh na svet, aby sme žili skr­ze neho.

Evanjelický

9 V tom sa prejavila Božia lás­ka k nám, že svoj­ho jed­norodeného Syna po­slal Boh na svet, aby sme žili skr­ze Neho.

Ekumenický

9 Božia lás­ka k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal na svet svoj­ho jed­norodeného Syna, aby sme skr­ze neho mali život.

Bible21

9 V tom se pro­jevi­la Boží lás­ka k nám, že svého Sy­na, toho jedno­ro­zeného, po­slal Bůh na svět, abychom skrze něj zís­ka­li život.