Ekumenický1. Jánov4,10

1. Jánov 4:10

Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.


Verš v kontexte

9 Božia lás­ka k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal na svet svoj­ho jed­norodeného Syna, aby sme skr­ze neho mali život. 10 Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh tak za­miloval, aj my sa máme na­vzájom milovať.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy.

Evanjelický

10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

Ekumenický

10 Lás­ka je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.

Bible21

10 V tom je lás­ka, ne že my jsme mi­lova­li Bo­ha, ale že on mi­loval nás a po­slal svého Syna jako smírnou oběť za naše hří­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček