EvanjelickýZjavenie7,3

Zjavenie 7:3

a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách.


Verš v kontexte

2 A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách. 4 Počul som počet označených: sto štyrid­saťštyritisíc zo všet­kých kmeňov iz­rael­ských:

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách.

Evanjelický

3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách.

Ekumenický

3 Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým ne­oz­načíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.

Bible21

3 „Neškoď­te zemi ani moři ani stro­mům, dokud ne­o­značí­me služebníky naše­ho Boha na je­jich čelech!“