EvanjelickýZjavenie7,2

Zjavenie 7:2

A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru,


Verš v kontexte

1 Po­tom som videl štyroch an­jelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zem­ské vet­ry, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som iného an­jela, ktorý vy­stupoval od východu sl­n­ca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch an­jelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru,

Evanjelický

2 A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru,

Ekumenický

2 A videl som iného an­jela, ktorý vy­stupoval od východu sln­ka a mal pečať živého Boha. Mohut­ným hlasom za­volal na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi a moru:

Bible21

2 Spatřil jsem také jiného an­dě­la, který vy­stu­po­val od výcho­du slun­ce a měl pečeti­dlo živého Bo­ha. Ten za­vo­lal mo­cným hla­sem na ty čtyři an­děly, ji­mž bylo dáno, aby ško­di­li zemi a moři: