RoháčekZjavenie7,3

Zjavenie 7:3

a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách.


Verš v kontexte

2 A videl som iného an­jela, ktorý vy­stupoval od východu sl­n­ca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch an­jelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, 3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách. 4 A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových;

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách.

Evanjelický

3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách.

Ekumenický

3 Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým ne­oz­načíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.

Bible21

3 „Neškoď­te zemi ani moři ani stro­mům, dokud ne­o­značí­me služebníky naše­ho Boha na je­jich čelech!“