EvanjelickýZjavenie4,2

Zjavenie 4:2

A hneď som bol vo vy­tržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.


Verš v kontexte

1 Po­tom, aj­hľa, videl som ot­vorené dvere na nebi, a pr­vý hlas, ktorý som počul ako hlas trúby, mi po­vedal: Vy­stúp hore a ukážem ti, čo sa má diať po­tom. 2 A hneď som bol vo vy­tržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci. 3 Sediaci bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a kar­ne­olu a vôkol trónu bola dúha podob­ná smarag­du.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci.

Evanjelický

2 A hneď som bol vo vy­tržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.

Ekumenický

2 Hneď som bol vo vy­tržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne nie­kto sedel.

Bible21

2 A hned jsem byl ve vy­tržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl.