RoháčekZjavenie4,2

Zjavenie 4:2

A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci.


Verš v kontexte

1 Po­tom som videl, a hľa, dvere boly otvorené na nebi, a ten pr­vý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vy­stúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať po­tom. 2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci. 3 A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a sar­disu, a dúha bola vôkol trónu, na po­hľad podob­ná smarag­du.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci.

Evanjelický

2 A hneď som bol vo vy­tržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.

Ekumenický

2 Hneď som bol vo vy­tržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne nie­kto sedel.

Bible21

2 A hned jsem byl ve vy­tržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl.