EkumenickýZjavenie4,2

Zjavenie 4:2

Hneď som bol vo vy­tržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne nie­kto sedel.


Verš v kontexte

1 Po­tom som videl: Hľa, ot­vorené dvere na nebi a pr­vý hlas, ktorý som počul ako hlas poľnice, mi hovoril: Vy­stúp sem a ukážem ti, čo sa má po tom­to diať. 2 Hneď som bol vo vy­tržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne nie­kto sedel. 3 Podobal sa jas­pisu a kar­ne­olu. Nad trónom sa klenula dúha na po­hľad podob­ná smarag­du.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci.

Evanjelický

2 A hneď som bol vo vy­tržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.

Ekumenický

2 Hneď som bol vo vy­tržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne nie­kto sedel.

Bible21

2 A hned jsem byl ve vy­tržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček