EvanjelickýZjavenie19,14

Zjavenie 19:14

Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch.


Verš v kontexte

13 odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie. 14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. 15 Z úst Mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať želez­ným prútom a sám bude tlačiť vín­ny list roz­horčeného hnevu všev­lád­neho Boha.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým.

Evanjelický

14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch.

Ekumenický

14 Nebes­ké voj­ská ho sprevádzajú na bielych koňoch, ob­lečené do bieleho čis­tého kmen­tu.

Bible21

14 Za ním jela ne­bes­ká voj­s­ka na bílých koních, ob­lečená bílým a čis­tým kmen­tem.