EvanjelickýZjavenie19,15

Zjavenie 19:15

Z úst Mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať želez­ným prútom a sám bude tlačiť vín­ny list roz­horčeného hnevu všev­lád­neho Boha.


Verš v kontexte

14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. 15 Z úst Mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať želez­ným prútom a sám bude tlačiť vín­ny list roz­horčeného hnevu všev­lád­neho Boha. 16 Na plášti a na bed­rách má na­písané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 A z jeho úst vy­chádzal os­trý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť želez­ným prútom a on bude šliapať lis vína prch­livos­ti a hnevu všemohúceho Boha.

Evanjelický

15 Z úst Mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať želez­ným prútom a sám bude tlačiť vín­ny list roz­horčeného hnevu všev­lád­neho Boha.

Ekumenický

15 Z úst mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a sám bude šliapať lis s vínom roz­horčeného hnevu všemohúceho Boha.

Bible21

15 Z jeho úst vy­cházel os­t­rý meč, aby jím bil náro­dy. On sám je bude pást že­lez­nou ho­lí; on sám bude šlapat vinný lis planou­cího hněvu Vše­mo­hou­cího Bo­ha.