EvanjelickýZjavenie19,13

Zjavenie 19:13

odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie.


Verš v kontexte

12 Jeho oči - oh­nivý plameň, na hlave mnoho diadémov, na­písané meno, ktoré ne­poz­ná ni­kto, len On sám, 13 odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie. 14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie.

Evanjelický

13 odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie.

Ekumenický

13 Ob­lečený bol do plášťa zmáčaného kr­vou a jeho meno bolo Božie Slovo.

Bible21

13 Byl ob­lečen rou­chem na­sáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.