RoháčekZjavenie19,14

Zjavenie 19:14

A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým.


Verš v kontexte

13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie. 14 A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým. 15 A z jeho úst vy­chádzal os­trý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť želez­ným prútom a on bude šliapať lis vína prch­livos­ti a hnevu všemohúceho Boha.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým.

Evanjelický

14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch.

Ekumenický

14 Nebes­ké voj­ská ho sprevádzajú na bielych koňoch, ob­lečené do bieleho čis­tého kmen­tu.

Bible21

14 Za ním jela ne­bes­ká voj­s­ka na bílých koních, ob­lečená bílým a čis­tým kmen­tem.