EvanjelickýZjavenie18,5

Zjavenie 18:5

lebo na­hromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však roz­pomenul na jeho ne­právos­ti.


Verš v kontexte

4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­dite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účast­ník­mi jeho hriechov a nedos­tali z jeho pliag, 5 lebo na­hromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však roz­pomenul na jeho ne­právos­ti. 6 Od­plaťte mu, ako on platieval, zdvoj­násob­te mu dvoj­násobok jeho skut­kov! Do kalicha, do ktorého nalieval, nalej­te mu dvoj­násob­ne!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo jeho hriechy do­siah­ly až do neba, a Bôh sa roz­pamätal na jeho ne­právos­ti.

Evanjelický

5 lebo na­hromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však roz­pomenul na jeho ne­právos­ti.

Ekumenický

5 lebo jeho hriechy sa na­hromadili až po nebo a Boh sa roz­pamätal na jeho ne­právos­ti.

Bible21

5 Vž­dyť její hří­chy do­sáh­ly až k ne­bia Bůh si připo­menul její zloči­ny.