EvanjelickýZjavenie18,4

Zjavenie 18:4

A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­dite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účast­ník­mi jeho hriechov a nedos­tali z jeho pliag,


Verš v kontexte

3 lebo všet­ky národy pili z vína jeho náruživého smils­tva a zem­skí králi smil­nili s ním, i kup­ci zeme zbohat­li z jeho hoj­nej nád­hery. 4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­dite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účast­ník­mi jeho hriechov a nedos­tali z jeho pliag, 5 lebo na­hromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však roz­pomenul na jeho ne­právos­ti.

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vy­j­dite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčast­nili jeho hriechov a aby ste nedos­tali z jeho rán.

Evanjelický

4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­dite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účast­ník­mi jeho hriechov a nedos­tali z jeho pliag,

Ekumenický

4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­di z neho, ľud môj, aby ste ne­mali účasť na jeho hriechoch a nedos­talo sa vám z jeho rán,

Bible21

4 Teh­dy jsem us­lyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj li­de, abys­te unik­li jejím hříchům, abyste ne­do­sta­li z jejích ran!