EvanjelickýZjavenie16,3

Zjavenie 16:3

Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.


Verš v kontexte

2 A od­išiel pr­vý, vy­lial svoju čašu na zem a zlé, od­por­né vredy vy­hodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. 3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori. 4 Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori.

Evanjelický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Ekumenický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vy­zerala ako z mŕtveho, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Bible21

3 Druhý pak vy­lil svou číši do moře. To se ob­rá­ti­lo ja­ko­by v krev mrt­vého a veškerá živá duše v moři zemře­la.