Bible21Zjevení16,3

Zjevení 16:3

Druhý pak vy­lil svou číši do moře. To se ob­rá­ti­lo ja­ko­by v krev mrt­vého a veškerá živá duše v moři zemře­la.


Verš v kontexte

2 První ode­šel, vy­lil svou číši na zem a na li­dech, kteří mě­li zna­mení šel­my, i na těch, kteří se klaně­li její­mu ob­ra­zu, vy­vstaly zlé a zhoubné vře­dy. 3 Druhý pak vy­lil svou číši do moře. To se ob­rá­ti­lo ja­ko­by v krev mrt­vého a veškerá živá duše v moři zemře­la. 4 Třetí pak vy­lil svou číši na ře­ky a na pra­me­ny vod a ob­rá­ti­ly se v krev.

späť na Zjevení, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori.

Evanjelický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Ekumenický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vy­zerala ako z mŕtveho, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Bible21

3 Druhý pak vy­lil svou číši do moře. To se ob­rá­ti­lo ja­ko­by v krev mrt­vého a veškerá živá duše v moři zemře­la.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček