RoháčekZjavenie16,3

Zjavenie 16:3

A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori.


Verš v kontexte

2 Vtedy od­išiel pr­vý a vy­lial svoju čašu na zem. A vy­hodil sa od­por­ný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šel­my, a na tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu. 3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori. 4 A tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd, a ob­rátily sa na krv.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori.

Evanjelický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Ekumenický

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vy­zerala ako z mŕtveho, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

Bible21

3 Druhý pak vy­lil svou číši do moře. To se ob­rá­ti­lo ja­ko­by v krev mrt­vého a veškerá živá duše v moři zemře­la.