EvanjelickýŽidom3,18

Židom 3:18

A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali?


Verš v kontexte

17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti? 18 A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali? 19 A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A ktorýmže pri­sahal, že ne­voj­dú do jeho od­počin­ku, ak nie tým, ktorí ne­pos­lúchali?

Evanjelický

18 A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali?

Ekumenický

18 A komu pri­sahal, že ne­voj­dú do jeho od­počin­ku, ak nie tým, čo ne­uverili?

Bible21

18 A komu odpřisáhl, že ne­vkročí do jeho odpočinku? Pře­ce těm, kdo odmíta­li po­s­lech­nout!