EvanjelickýŽidom3,17

Židom 3:17

A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti?


Verš v kontexte

16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom? 17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti? 18 A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali?

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A na ktorýchže zanev­rúc hneval sa štyrid­sať rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili, a ktorých telá popadaly na púšti?

Evanjelický

17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti?

Ekumenický

17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?

Bible21

17 Kdo jej roz­trpčoval po ce­lých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, je­jichž tě­la padla na pouš­ti?