EvanjelickýŽidom3,19

Židom 3:19

A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.


Verš v kontexte

17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti? 18 A komu pri­sahal, že ne­voj­de do Jeho od­počin­ku? Či nie tým, čo ne­pos­lúchali? 19 A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

Evanjelický

19 A tak vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

Ekumenický

19 Vidíme teda, že ne­moh­li voj­sť pre ne­vieru.

Bible21

19 Vi­dí­me te­dy, že ne­moh­li vejít kvů­li ne­věře.