EvanjelickýŽidom12,23

Židom 12:23

a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť,


Verš v kontexte

22 Ale pri­stúpili ste k vr­chu Si­onu a k mes­tu živého Boha, nebes­kému Jeruzalemu, a k desaťtisícom an­jelov, k sláv­nost­nému zhromaždeniu 23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť, 24 k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 k sláv­nost­nému shromaždeniu a k sboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, a k Bohu sud­covi všet­kých a k duchom spraved­livých zdokonalených

Evanjelický

23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť,

Ekumenický

23 k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť,

Bible21

23 k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle;