EkumenickýŽidom12,23

Židom 12:23

k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť,


Verš v kontexte

22 No vy ste sa pri­blížili k vrchu Si­onu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom an­jelov, k veľkolepej sláv­nos­ti, 23 k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť, 24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 k sláv­nost­nému shromaždeniu a k sboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, a k Bohu sud­covi všet­kých a k duchom spraved­livých zdokonalených

Evanjelický

23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť,

Ekumenický

23 k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť,

Bible21

23 k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček