EvanjelickýŽidom12,24

Židom 12:24

k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova.


Verš v kontexte

23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť, 24 k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova. 25 Hľaďte, aby ste ne­od­porovali Tomu, ktorý hovorí. Lebo keď ne­ušli (tres­tu) tam­tí, ktorí od­porovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa od­vrátime od Toho, ktorý (hovorí) z neba.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 a k pro­stred­níkovi novej sm­luvy Ježišovi a ku kropeniu kr­vi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.

Evanjelický

24 k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova.

Ekumenický

24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela.

Bible21

24 k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova.