Bible21Židům12,23

Židům 12:23

k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle;


Verš v kontexte

22 Přistou­pi­li jste ale k hoře Sion a k měs­tu živého Boha – ne­bes­ké­mu Je­ruzalé­mu, k ne­spočetné­mu zástu­pu an­dělů, 23 k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle; 24 k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova.

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 k sláv­nost­nému shromaždeniu a k sboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, a k Bohu sud­covi všet­kých a k duchom spraved­livých zdokonalených

Evanjelický

23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť,

Ekumenický

23 k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť,

Bible21

23 k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček