EvanjelickýŽidom12,22

Židom 12:22

Ale pri­stúpili ste k vr­chu Si­onu a k mes­tu živého Boha, nebes­kému Jeruzalemu, a k desaťtisícom an­jelov, k sláv­nost­nému zhromaždeniu


Verš v kontexte

21 A také strašné bolo videnie, že Mojžiš po­vedal: Zľakol som sa a trasiem sa. 22 Ale pri­stúpili ste k vr­chu Si­onu a k mes­tu živého Boha, nebes­kému Jeruzalemu, a k desaťtisícom an­jelov, k sláv­nost­nému zhromaždeniu 23 a k zboru pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebesiach, k Sud­covi Bohu všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí do­siah­li do­konalosť,

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale ste pri­stúpili k vr­chu Si­onu a k mes­tu živého Boha, k nebes­kému Jeruzalemu a k myriadám an­jelov,

Evanjelický

22 Ale pri­stúpili ste k vr­chu Si­onu a k mes­tu živého Boha, nebes­kému Jeruzalemu, a k desaťtisícom an­jelov, k sláv­nost­nému zhromaždeniu

Ekumenický

22 No vy ste sa pri­blížili k vrchu Si­onu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom an­jelov, k veľkolepej sláv­nos­ti,

Bible21

22 Přistou­pi­li jste ale k hoře Sion a k měs­tu živého Boha – ne­bes­ké­mu Je­ruzalé­mu, k ne­spočetné­mu zástu­pu an­dělů,