EvanjelickýŽalmy8,4

Žalmy 8:4

Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil:


Verš v kontexte

3 Z úst detí a tých, čo sú pri pr­siach, si pev­nosť založil proti svojim protiv­níkom, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.
4 Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil:
5 Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,

Evanjelický

4 Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil:

Ekumenický

4 Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil, pýtam sa:

Bible21

4 Když vi­dím tvá ne­besa, dílo prstů tvých, měsíc a hvěz­dy, kterés tam umístil –