RoháčekŽalmy8,4

Žalmy 8:4

Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,


Verš v kontexte

3 Z úst ne­mluv­niat a tých, ktorí požívajú pr­sia, pri­pravil si moc pre svojich protiv­níkov, aby si umlčal ne­priateľa a po­mstiaceho sa.
4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,
5 mys­lím si: Čo je ­smr­teľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,

Evanjelický

4 Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil:

Ekumenický

4 Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil, pýtam sa:

Bible21

4 Když vi­dím tvá ne­besa, dílo prstů tvých, měsíc a hvěz­dy, kterés tam umístil –

RoháčekŽalmy8,4